Ανώτερης Κατηγορίας Ελαιόλαδο

Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε τις κατηγορίες που κατατάσσεται το ελαιόλαδο. Έχουν θεσπιστεί τέσσερις
κατηγορίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίζουμε.

Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
Παρθενο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό
οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. (δείκτες Κ, υπεροξιδεια…) (οξύτητα από 0,1 έως 0,8)

Παρθένο ελαιόλαδο.
Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό
οξύ, δεν υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. (οξύτητα από 0,9 έως 2)

Ελαιόλαδο -αποτελούμενο από εξευγενισμενα Ελαιόλαδα Και Παρθένα ελαιόλαδα
Έλαιο που αποτελείται από ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιόλαδου και παρθένων ελαιόλαδων,
εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα,
εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.
Πυρηνέλαιο

Έλαιο που αποτελείται από μείγμα εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένων ελαιολάδων, εκτός
από το ελαιόλαδο λαμπάντε, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη
σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

Οπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και να ξεχωρίζουμε τις κατηγορίες του
ελαιολάδου. Τα οφέλη που μας προσφέρει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και το παρθένο ελαιόλαδο δεν
συναντώνται στις υπόλοιπες κατηγορίες μα ούτε και σε οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο. Είναι σημαντικό να
κατανοήσουμε ότι αυτές οι δύο κατηγορίες μπορούν να παραχθούν μόνο από παραγωγούς ενώ οι υπόλοιπες
χρειάζονται επεξεργασία τόσο σε βιομηχανικό επίπεδο όσο και εργαστηριακό επίπεδο.

Απάντηση