Υποχρεωτικό  το σφραγισμένο ελαιόλαδο
Υποχρεωτικό το σφραγισμένο ελαιόλαδο

Υποχρεωτικό πλέον το σφραγισμένο παρθένο ελαιόλαδο σε επιχειρήσεις εστίασης

Read more
Olive Grove Fertilization
Olive Grove Fertilization

Η ίδια η ακανόνι­στη παραγωγή (παρενιαυτοφορία) μας βάζει στη σκέψη, ότι σ’ αυτό το είδος υπάρχουν μηχανισμοί “συ­ντήρησης”

Read more
Κλάδεμα Ελαιώνα
Κλάδεμα Ελαιώνα

Το φυτό μετά το χρόνο πα­ραγωγής μοιάζει με τον άν­θρωπό που έχει δουλέψει ολόκληρη την ημέρα

Read more
Ελαιοσυγκομιδή
Ελαιοσυγκομιδή

Στην Ελλάδα, για να έχουμε ποιοτικό πλεονέκτημα από τις άλλες χώρες οι μεθοδολογίες συγκομιδής που πραγματοποιούνται είναι κυρίως παραδοσιακές και...

Read more
Διαχείριση Ελαιώνα
Διαχείριση Ελαιώνα

Η αναθεώρηση των κριτηρίων προσανατολισμού και διαχείρισης μπορεί να δρομολογηθεί μέσα από τη γνώση και την εμπειρία που δια­θέτουμε σήμερα.

Read more