Ποικιλίες
Ποικιλίες

Ποικιλίες που καλλιεργούμαι στο κτήμα Λάμπρος Αντωνόπουλος, είναι η Κορωνέικη, Κολλυρέικη, Μποτσικοελια και Νεμουτιάνα.

Read more
Λίπανση Ελαιώνα
Λίπανση Ελαιώνα

Η ίδια η ακανόνι­στη παραγωγή (παρενιαυτοφορία) μας βάζει στη σκέψη, ότι σ’ αυτό το είδος υπάρχουν μηχανισμοί “συ­ντήρησης”

Read more
Διαχείριση Ελαιώνα
Διαχείριση Ελαιώνα

Η αναθεώρηση των κριτηρίων προσανατολισμού και διαχείρισης μπορεί να δρομολογηθεί μέσα από τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτουμε σήμερα.

Read more
Ελαιοσυγκομιδή
Ελαιοσυγκομιδή

Στην Ελλάδα, για να έχουμε ποιοτικό πλεονέκτημα από τις άλλες χώρες οι μεθοδολογίες συγκομιδής που πραγματοποιούνται είναι κυρίως παραδοσιακές

Read more
Υποχρεωτικό το σφραγισμένο ελαιόλαδο
Υποχρεωτικό το σφραγισμένο ελαιόλαδο

Υποχρεωτικό πλέον το σφραγισμένο παρθένο ελαιόλαδο σε επιχειρήσεις εστίασης

Read more