Ελαιοσυγκομιδή

Ελαιοσυγκομιδή

Στην Ελλάδα, για να έχουμε ποιοτικό πλεονέκτημα από τις άλλες χώρες οι μεθοδολογίες συγκομιδής που πραγματοποιούνται είναι κυρίως παραδοσιακές και είναι οι ακόλουθες:

Συλλογή με τα χέρια.
Το μάζεμα των ελιών με τα χέρια είναι το καλύτερο. Οι ειδικοί την συμβουλεύουν για την παραγωγή ανώτερου ποιοτικά λαδιού. Κι είναι φυσικό γιατί οι ελιές δεν τραυματίζονται.
Όταν τα δέντρα είναι χαμηλά η συλλογή γίνεται απ’ το έδαφος αλλιώς  χρησιμοποιούνται σκάλες για να φτάσουν τα κλαδιά του δέντρου επιτραπέζιες ελιές μαζεύονται όλες με τα χέρια.

Συλλογή με ράβδισμα.
Είναι ο παραδοσιακός τρόπος συλλογής που χρησιμοποιείται στην περισσότερο στην Ελλάδα και  η αρχή του χάνεται στους αιώνες. Οι αρχαίοι έλληνες καθώς και οι ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν την ίδια μέθοδο. Κάτω από τα λιόδεντρα στρώνονται λωρίδες πανιών (τα ραβδιστόπανα ή λαδόπανα)  και με ευλύγιστα ραβδιά, σε διάφορα μήκη, χτυπούν τους κλάδους του δέντρου μέχρι που να πέσει ο καρπός.
Τεχνική πιο οικονομική από την προηγούμενη με τους  ειδικούς να συμβουλεύουν οι ελιές που μαζεύονται με αυτή την μέθοδο να αλέθονται όσο το δυνατό νωρίτερα: 24-36 ώρες από την συλλογή.
Ο τραυματισμός που προκαλεί βλάβες στους οφθαλμούς του φυτού είναι μία από τις αιτίες της πτώσης της παραγωγής την επόμενη χρονιά.
Η σύγχρονη τεχνολογία τείνει να αντικαταστήσει τα ραβδιά με ηλεκτρομηχανές κρούσεως (λειτουργούν με μπαταρίες ή γεννήτρια) με ελαστικά ελάσματα άνθρακα  που περιορίζουν τους τραυματισμούς του δέντρου και των καρπών . Ελάσματα  που είναι εφαρμοσμένα στην άκρη περισκοπικών ράβδων μήκους μέχρι και τριών μέτρων. Απαιτούν σχετικά χαμηλά δέντρα και σχετικά ομαλά εδάφη. Η παραγωγικότητα τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη του κλασικού ραβδίσματος και σε συνδυασμό με το κλάδεμα  μπορεί να γίνει ακόμη πιο καλύτερη.  Αυτή η μέθοδος αποτελεί την αποδοτική και οικονομική μέθοδο από όλες και είναι αυτή που υιοθετήσαμε για την  ελαιοσυγκομιδή στους ελαιώνες μας.

Leave a Reply